Tiếng Anh | Tiếng Việt

Gói bản địa hóa giải pháp erp cho thị trường Việt Nam

Giải pháp ERP - Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài chọn Việt Nam để phát triển mạng lưới kinh doanh. Theo luật pháp Việt Nam, tất cả các báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện theo chuẩn mực Hệ thống Kế toán (hay còn gọi là VAS) do Bộ Tài chính Việt Nam quy định.

 

Để củng cố và tăng cường sức mạnh doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng bền vững, hoặc yêu cầu gia tăng hiệu quả kinh doanh, nhiều doanh nghiệp ngày nay đã lựa chọn giải pháp ERP như một công cụ thúc đẩy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các mảng nghiệp vụ kinh doanh khác nhau trong doanh nghiệp. NaviWorld cung cấp các công nghệ mới nhất trong giải pháp ERP, đồng thời nâng cấp các gói chương trình chuẩn để không chỉ đáp ứng các yêu cầu của luật thuế tại Việt Nam, mà còn cung cấp cho người dùng các chức năng thân thiện và hiệu quả của Microsoft Dynamics ERP. Chúng tôi cũng hiểu rằng hầu hết các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều dùng tiếng Việt, và để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn, NaviWorld đã thiết kế Microsoft Dynamics ERP với phiên bản tiếng Việt dành cho nhân viên của bạn.

 

 

Các lợi ích chính:

  • Đáp ứng tất cả các báo cáo theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam, bao gồm báo cáo thuế GTGT và các báo cáo Tài chính theo chuẩn mực  Kế toán Việt Nam.
  • Tự động trích xuất dữ liệu kế toán ra các mẫu báo cáo đã được nhà nước phê duyệt.
  • Hơn nữa, ngoài việc đáp ứng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, giải pháp này còn giúp bạn đáp ứng IAS (chuẩn mực kế toán quốc tế), khai thác các báo cáo phân tích kế toán chuyên sâu.

 

Báo cáo Tài chính và Báo cáo thuế

Một trong những trở ngại chính của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam là tạo ra các báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo đúng biểu mẫu của Chính phủ. Chúng tôi giúp bạn tự động tạo ra các báo cáo Bảng cân đối Số Dư, Báo cáo Doanh thu, và Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ theo yêu cầu theo Chuẩn mực Kế toán Việt nam (VAS) cũng như thuế GTGT đầu vào và đầu ra, và các Báo cáo thuế GTGT nói chung.

 

Báo cáo theo Chuẩn mực Kế toán và Tài liệu hỗ trợ

Để giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện theo yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và đảm bảo rằng các kế toán viên Việt Nam và nước ngoài có thể hiểu được dễ dàng các báo cáo, tất cả các mẫu báo cáo đều có thể dễ dàng in và tự động cập nhật theo yêu cầu. Gói báo cáo này sẽ giúp bạn đơn giản hóa những vấn đề phức tạp và tốn nhiều thời gian, giúp giảm thiểu lỗi do con người và khiến nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn.

 

Tài khoản đối ứng

Ở Việt Nam, các quy định Chuẩn mực kế toán yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam áp dụng hạch toán kép trong sổ sách. Điều đó có nghĩa là kế toán viên phải tiến hành ghi một nghiệp vụ Nợ tương ứng một nghiệp vụ Có. Tuy nhiên, gói giải pháp ERP của Microsoft Dynamics chuẩn không được thiết kế để cung cấp thông tin đó. Chức năng Tài Khoản đối ứng của NaviWorld Việt Nam giúp bạn xử lý các bút toán phù hợp vào bút toán đối ứng một cách tự động. Các loại báo cáo chi tiết liên quan cũng được xử lý với các cặp bút toán kép theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam.

 

Gói ngôn ngữ Việt hóa

NaviWorld đã phát triển thêm một số chức năng cho phép chuyển đổi những trường thông tin hiển thị trên các màn hình giải pháp ERP của Microsoft Dynamics ra nhiều ngôn ngữ. Người sử dụng có thể chọn cách để làm việc với Microsoft Dynamics ERP theo bất cứ ngôn ngữ sẵn có nào trong danh sách. Các chứng từ liên quan cũng có thể được in ra theo mỗi ngôn ngữ đã chọn, điều này rất hữu ích trong trường hợp Nhà nước Việt Nam yêu cầu các báo cáo, chứng từ kinh doanh phải được in ra bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

 

eBanking (tùy chọn)

eBanking được phát triển từ nhu cầu của nhiều công ty trong các lĩnh vực kinh doanh khác về quản lý các giao dịch tài chính giữa ngân hàng và bộ phận kế toán. Thông qua công cụ này, các doanh nghiệp có thể tự động hóa quá trình đối chiếu tài khoản ngân hàng một cách thường xuyên, giúp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong quá trình tổ chức thông tin kế toán. Quy trình này chỉ cần một người tải tập tin chứa các giao dịch từ ngân hàng vào hệ thống chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản.

 

Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng +849 2636 2468 hoặc email: info@naviworld.com.vn