Tiếng Anh | Tiếng Việt

 

Thành tựu của chúng tôi...

 

  • NaviWorld Vietnam là đối tác chính thức và được ủy quyền về Giải pháp doanh nghiệp của Microsoft và có thể cung cấp bản quyền và các dịch vụ liên quan cho cả 4 sản phẩm của Microsoft Dynamics: NAV, SL, AX và CRM.

 

  • Năm 2005, NaviWorld Vietnam được ghi nhận là Đối tác kinh doanh có hiệu quả nhất về Microsoft Solomon trong khu vực Đông Nam Á.

 

  • Năm 2006, lần đầu tiên ở châu Á, NaviWorld Vietnam được trao danh hiệu “Đối tác có nhiều khách hàng mới xuất sắc nhất của Microsoft Dynamics SL trên toàn thế giới”. 

 

  • NaviWorld Vietnam đã đạt mức “Đối tác hạng vàng của Microsoft“, mức dành cho các đối tác có năng lực và kỹ năng cao nhất đối với các công nghệ của Microsoft và có liên kết chặt chẽ nhất với Microsoft.

 

  • NaviWorld Vietnam cũng là đối tác của:

 

  • Công ty NovaVision cung cấp và triển khai phần mềm PrintVis cho các công ty in ấn và bao bì tại Việt Nam.

 

  • Công ty Axiom Provis Int. cung cấp và triển khai phần mềm Automobile Business Solutions cho các doanh nghiệp kinh doanh và phân phối xe hơi tại Việt nam.

 

  • Công ty Harvey Nash Vietnam và Công ty Cadena cung cấp và triển khai phần mềm Quản lý nhân sự SILK People Suite và Cadena HRM Series tại  Việt Nam